Indlæg af: henrik.ebbesen

Bestyrelsesmøde 20141204

1. Velkomst Deltagere: Vibeke Faurholt, Flemming Abildgaard, Henrik Munk Ebbesen, Bettina Nielsen. Afbud fra: Susanne Haugaard, Malene Smed Lyng, Trina Sommer. 2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Vibeke valgt til mødeleder. Dagsorden godkendt. 3. Nyt fra Formanden Møde ang. Viso fagligt råd for syn og hørelse i København, hvor Vibeke deltog. Fremover forsøger

Læs mere

Bestyrelsesmøde 20140826

DDBF Bestyrelsesmøde 26. august 2014 via Skype 1. Velkomst Deltagere: Vibeke Faurholt, Susanne Haugaard, Flemming Abildgaard, Henrik Munk Ebbesen, Malene Smed Lyng, Trina Sommer. Afbud fra: Bettina Nielsen. 2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Vibeke valgt til mødeleder. Dagsorden godkendt. 3. Nyt fra Formanden Vibeke var til afskedsreception hos Bente Ramsing. Bente fortæller

Læs mere

Bestyrelsesmøde 20140616

DDBF Bestyrelsesmøde 16. juni 2014 via Skype 1. Velkomst Deltagere: Vibeke Faurholt, Bettina Nielsen, Henrik Munk Ebbesen, Malene Smed Lyng, Trina Sommer Afbud fra: Susanne Haugaard, Flemming Abildgaard 2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Vibeke valgt til mødeleder. Dagsorden godkendt 3. Nyt fra Formanden Vibeke har været til pårørenderådsmøde, hvor der bla. blev diskuteret dilemmaer,

Læs mere

Nordisk Højskole 2014

Nordisk Kulturforbund for personer med medfødt Døvblindhed Dato: 20. oktober til 24. oktober 2014 Nordisk Kulturforbund, for personer med medfødt,tidigt indtræden af døvblindhed, dannet formelt i 1998 af forældreforeningerne for døvblinde i Danmark, Norge og Sverige sammen med aktive kunstner og døvblindepersonale. Forbundets mål er at skabe forudsætninger for og indbyde voksne personer som er

Læs mere

Bestyrelsesmøde 20140422

DDBF Bestyrelsesmøde 22. april 2014 via Skype 1. Velkomst Deltagere: Vibeke Faurholt, Bettina Nielsen, Flemming Abildgaard, Susanne Haugaard, Henrik Munk Ebbesen Afbud fra: Malene Smed Lyng, Trina Sommer 2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Vibeke valgt til mødeleder. Dagsorden godkendt 3. Konstituering Formand: Vibeke Faurholt Næstformand: Bettina Nielsen Kasserer: Flemming Abildgaard Sekretær: Henrik Munk

Læs mere

Bestyrelsesmøde 20140308

DDBF Bestyrelsesmøde 8.-9. marts 2014 på Sophiendahl Gods. 1. Velkomst. Vibeke bød velkommen. Det er dejligt, at det er lykkedes bestyrelsen endeligt at mødes fysisk, så vi forhåbentligt kan få nogle gode diskussioner i løbet af weekenden. 2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden. Niels valgt til mødeleder. 3. Nyt fra Formanden Vibeke har

Læs mere

Bestyrelsesmøde 20140115

DDBF Bestyrelsesmøde 15. januar 2014 via Skype 1. Velkomst. Vibeke bød velkommen. 2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden. afds das fasdf Vibeke valgt til mødeleder. 3. Nyt fra Formanden Vibeke har modtaget en del julekort. Vibeke har aftalt et møde den 7. marts med Randi Lütkow, Chef for vores undergruppe i ViHS. 4.

Læs mere