Emne: arrangementer

Familiekursus Slettestrand 2020

Kære Familier med Døvblindfødte! Danske Døvblindfødtes Forening har hermed glæden at kunne invitere til et familiekursus den 5. -7. juni 2020. Vi starter med aftensmad fredag, og slutter søndag efter frokost. Kurset er målrettet familier med børn og unge under 25 år, da det delvis er finansieret af midler fra socialministeriets handicappulje. Vi refunderer også

Læs mere

Indbydelse Generalforsamling 2020

Gennemføres på Skype Henvend dig til formand Vibeke Faurholt, hvis du ønsker at deltage. Den 14. marts 2020 kl 17.00-18.00 Sted: Skype Dagsorden: Valg af dirigent Beretning om Foreningens virksomhed Aflæggelse af årsregnskab. Regnskabet kan ses herunder. Kan ligeledes rekvireres ved formanden. Forelæggelse af budget og aktivitetsplan for 2020. Fastlæggelse af kontingent Behandling af indkomne

Læs mere

Bedsteforældredag

Kære Bedsteforældre til et barn eller voksen med medfødt døvblindhed (og kære medlemmer: send dette videre til dit barns bedsteforældre) Danske Døvblindfødtes Forening ønsker at starte et nyt initiativ i 2020. Vi vil gerne give bedsteforældrene til døvblindfødte en mulighed for at mødes, idet det er en gruppe, der ofte overses omkring den døvblindfødte. Samtidig

Læs mere

Familiekursus Slettestrand 2019

Kære Familier med Døvblindfødte! Danske Døvblindfødtes Forening her hermed glæden at kunne invitere til et familiekursus den 14. – 16. juni 2019. Vi starter med aftensmad fredag, og slutter søndag efter frokost. Kurset er målrettet familier med børn og unge under 25 år, da det delvis er finansieret af midler fra socialministeriets handicappulje. Vi refunderer også

Læs mere

Indbydelse Generalforsamling 2018

Den 17. marts 2018 kl. 16.30-17.30 Sted: Aktivitetscentret, Danalien 6, Aalborg Dagsorden: Valg af dirigent  Beretning om Foreningens virksomhed Aflæggelse af årsregnskab. Regnskabet vil kunne ses på hjemmesiden umiddelbart før generalforsamlingen, eller kan rekvireres ved formanden Årsrapport2017. Forelæggelse af budget og aktivitetsplan for 2018. Fastlæggelse af kontingent Behandling af indkomne forslag Valg af 3 medlemmer

Læs mere

DbI Youth Network Event 2018

Fra vores samarbejdspartner, har vi modtaget følgende invitation: TANNE – Swiss Centre of Competence for the Deafblind Activity – 2018 June 17th 18th 19th – 2018 Based in The Beautiful City of Zurich, Switzerland 3 nights at the Ibis Hotel Zurich West including breakfast Mini Conference with workshops and presentations on youth services A chance

Læs mere

Familiekursus Slettestrand 2018

Kære Familier med Døvblindfødte! Danske Døvblindfødtes Forening her hermed glæden at kunne invitere til et familiekursus den 1. – 3. juni 2018. Vi starter med aftensmad fredag, og slutter søndag efter frokost. Kurset er målrettet familier med børn og unge under 25 år, da det delvis er finansieret af midler fra socialministeriets handicappulje. Vi refunderer også

Læs mere

Indbydelse Generalforsamling 2017

Den 4. marts 2017 kl 16.30-17.30 Sted: Kryb i ly kro v/Fredericia Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Foreningens virksomhed 3. Aflæggelse af årsregnskab. Regnskabet vil kunne ses på hjemmesiden (www.ddbf.info) umiddelbart før generalforsamlingen, eller kan rekvireres ved formanden. Årsrapport2016 4. Forelæggelse af budget og aktivitetsplan for 2017. 5. Fastlæggelse af kontingent 6.

Læs mere