Emne: bestyrelsesmøder

Referat DDBF Bestyrelse 4. april 2016

Mandag den 4. april 2016 kl. 20.00 Skype 1. Velkomst Vibeke bød velkommen. Til stede: Vibeke Faurholt, Bettina Nielsen, Flemming Abildgaard, Nanna Olesen, Søren Korsholm, Henrik Munk Ebbesen. Afbud fra: Susanne Haugaard 2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Vibeke valgt til mødeleder. Dagsorden godkendt. 3. Konstituering Næstformand: Bettina Nielsen. Kasserer: Flemming Abildgaard. Sekretær: Henrik

Læs mere

Referat DDBF Bestyrelse 13. jan. 2016

 Onsdag den 13. januar 2016 kl. 20.00 Skype 1. Velkomst Vibeke bød velkommen. Til stede: Vibeke Faurholt, Bettina Nielsen, Flemming Abildgaard, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen. Afbud fra: Susanne Haugaard, Malene Smed Lyng 2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Vibeke valgt til mødeleder. Dagsorden godkendt. 3. Nyt fra formanden Pårørenderådsmøde CDH Et enkelt møde

Læs mere

Bestyrelsesmøde 20150616

1. Velkomst Vibeke bød velkommen 2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Vibeke valgt til mødeleder. Dagsorden godkendt. 3. Nyt fra Formanden Møde ang. Socialstyrelsen fagligt råd syn og hørelse i København Mødet den 9. juni blev aflyst på grund af valg. Næste møde til september. Vi undrer os over hvilket aktivitetsniveau, der forventes

Læs mere

Bestyrelsesmøde 20150421

1. Velkomst Vibeke bød velkommen. Specielt velkommen til Nanna Olesen, som er ny i bestyrelsen. 2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Vibeke valgt og dagsorden godkendt. 3. Konstituering Næstformand: Bettina Nielsen. Kasserer: Flemming Abildgaard. Sekretær: Henrik Ebbesen. Valg af repræsentant til Danske Døvblindfødtes Fond: Henry Jensen, Niels Krarup, Marina, Lotte Skov, Vibeke Faurholt.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 20150228

1. Velkomst Vibeke bød velkommen til dette fysiske møde på Årslev Kro ved Aarhus. 2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Bettina valgt og dagsorden godkendt. 3. Nyt fra Formanden Viso fagligt råd syn og hørelse i København Vibeke deltog i møde via Skype. Det faglige råd blev orienteret om der  udarbejdes en såkaldt

Læs mere

Bestyrelsesmøde 20141204

1. Velkomst Deltagere: Vibeke Faurholt, Flemming Abildgaard, Henrik Munk Ebbesen, Bettina Nielsen. Afbud fra: Susanne Haugaard, Malene Smed Lyng, Trina Sommer. 2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Vibeke valgt til mødeleder. Dagsorden godkendt. 3. Nyt fra Formanden Møde ang. Viso fagligt råd for syn og hørelse i København, hvor Vibeke deltog. Fremover forsøger

Læs mere

Bestyrelsesmøde 20140826

DDBF Bestyrelsesmøde 26. august 2014 via Skype 1. Velkomst Deltagere: Vibeke Faurholt, Susanne Haugaard, Flemming Abildgaard, Henrik Munk Ebbesen, Malene Smed Lyng, Trina Sommer. Afbud fra: Bettina Nielsen. 2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Vibeke valgt til mødeleder. Dagsorden godkendt. 3. Nyt fra Formanden Vibeke var til afskedsreception hos Bente Ramsing. Bente fortæller

Læs mere