Emne: bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde 20150616

1. Velkomst Vibeke bød velkommen 2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Vibeke valgt til mødeleder. Dagsorden godkendt. 3. Nyt fra Formanden Møde ang. Socialstyrelsen fagligt råd syn og hørelse i København Mødet den 9. juni blev aflyst på grund af valg. Næste møde til september. Vi undrer os over hvilket aktivitetsniveau, der forventes

Læs mere

Bestyrelsesmøde 20150421

1. Velkomst Vibeke bød velkommen. Specielt velkommen til Nanna Olesen, som er ny i bestyrelsen. 2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Vibeke valgt og dagsorden godkendt. 3. Konstituering Næstformand: Bettina Nielsen. Kasserer: Flemming Abildgaard. Sekretær: Henrik Ebbesen. Valg af repræsentant til Danske Døvblindfødtes Fond: Henry Jensen, Niels Krarup, Marina, Lotte Skov, Vibeke Faurholt.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 20150228

1. Velkomst Vibeke bød velkommen til dette fysiske møde på Årslev Kro ved Aarhus. 2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Bettina valgt og dagsorden godkendt. 3. Nyt fra Formanden Viso fagligt råd syn og hørelse i København Vibeke deltog i møde via Skype. Det faglige råd blev orienteret om der  udarbejdes en såkaldt

Læs mere

Bestyrelsesmøde 20141204

1. Velkomst Deltagere: Vibeke Faurholt, Flemming Abildgaard, Henrik Munk Ebbesen, Bettina Nielsen. Afbud fra: Susanne Haugaard, Malene Smed Lyng, Trina Sommer. 2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Vibeke valgt til mødeleder. Dagsorden godkendt. 3. Nyt fra Formanden Møde ang. Viso fagligt råd for syn og hørelse i København, hvor Vibeke deltog. Fremover forsøger

Læs mere

Bestyrelsesmøde 20140826

DDBF Bestyrelsesmøde 26. august 2014 via Skype 1. Velkomst Deltagere: Vibeke Faurholt, Susanne Haugaard, Flemming Abildgaard, Henrik Munk Ebbesen, Malene Smed Lyng, Trina Sommer. Afbud fra: Bettina Nielsen. 2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Vibeke valgt til mødeleder. Dagsorden godkendt. 3. Nyt fra Formanden Vibeke var til afskedsreception hos Bente Ramsing. Bente fortæller

Læs mere

Bestyrelsesmøde 20140616

DDBF Bestyrelsesmøde 16. juni 2014 via Skype 1. Velkomst Deltagere: Vibeke Faurholt, Bettina Nielsen, Henrik Munk Ebbesen, Malene Smed Lyng, Trina Sommer Afbud fra: Susanne Haugaard, Flemming Abildgaard 2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Vibeke valgt til mødeleder. Dagsorden godkendt 3. Nyt fra Formanden Vibeke har været til pårørenderådsmøde, hvor der bla. blev diskuteret dilemmaer,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 20140422

DDBF Bestyrelsesmøde 22. april 2014 via Skype 1. Velkomst Deltagere: Vibeke Faurholt, Bettina Nielsen, Flemming Abildgaard, Susanne Haugaard, Henrik Munk Ebbesen Afbud fra: Malene Smed Lyng, Trina Sommer 2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Vibeke valgt til mødeleder. Dagsorden godkendt 3. Konstituering Formand: Vibeke Faurholt Næstformand: Bettina Nielsen Kasserer: Flemming Abildgaard Sekretær: Henrik Munk

Læs mere

Bestyrelsesmøde 20140308

DDBF Bestyrelsesmøde 8.-9. marts 2014 på Sophiendahl Gods. 1. Velkomst. Vibeke bød velkommen. Det er dejligt, at det er lykkedes bestyrelsen endeligt at mødes fysisk, så vi forhåbentligt kan få nogle gode diskussioner i løbet af weekenden. 2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden. Niels valgt til mødeleder. 3. Nyt fra Formanden Vibeke har

Læs mere

Bestyrelsesmøde 20140115

DDBF Bestyrelsesmøde 15. januar 2014 via Skype 1. Velkomst. Vibeke bød velkommen. 2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden. afds das fasdf Vibeke valgt til mødeleder. 3. Nyt fra Formanden Vibeke har modtaget en del julekort. Vibeke har aftalt et møde den 7. marts med Randi Lütkow, Chef for vores undergruppe i ViHS. 4.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 20130821

DDBF Bestyrelsesmøde 21. august 2013 1. Velkomst. Vibeke bød velkommen Tilstede: Vibeke, Trina, Anders Kristian, Flemming, Susanne, Henrik Afbud: Niels 2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden. Vibeke valgt til mødeleder, dagsorden godkendt. 3. Nyt fra Formanden Vibeke har foreningstelefonen, og får mange tilbud, også til privat, utroligt hvilke tilbud telefonsælgerne prøver med. 4.

Læs mere