Emne: generalforsamlinger

Forslag til ændringer af vedtægter

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til foreningens vedtægter, med det formål at skærpe de enkelte formuleringer i vedtægterne. Kolonne til venstre viser de eksisterende vedtægter, mens kolonnen til højre viser de foreslåede nye vedtægter. Ligeledes er vedhæftet et MS Word dokument med “track changes” her: track-changes-dokument. Vedtægter for Danske Døvblindfødtes Forening 1 Navn, Hjemsted, Formål 2

Læs mere

Indbydelse Generalforsamling 2020

Gennemføres på Skype Henvend dig til formand Vibeke Faurholt, hvis du ønsker at deltage. Den 14. marts 2020 kl 17.00-18.00 Sted: Skype Dagsorden: Valg af dirigent Beretning om Foreningens virksomhed Aflæggelse af årsregnskab. Regnskabet kan ses herunder. Kan ligeledes rekvireres ved formanden. Forelæggelse af budget og aktivitetsplan for 2020. Fastlæggelse af kontingent Behandling af indkomne

Læs mere

Referat DDBF Generalforsamling 2019

Formand Vibeke Faurholt bød velkommen. Valg af dirigent Henry E. Jensen valgt enstemmigt. Dirigenten konstaterede at mødet er rettidigt indkaldt. Der er 28 deltagere på generalforsamlingen. Beretning om Foreningens virksomhed Formand Vibeke Faurholt beretter: Bestyrelsen har afholdt fem bestyrelsesmøder, hvoraf de fire var på skype, og eet var et fysisk møde, som blev afholdt i

Læs mere

Referat DDBF Generalforsamling 2018

Formand Vibeke Faurholt bød velkommen. Valg af dirigent Peter Rosenkilde valgt enstemmigt. Dirigenten konstaterede at mødet er rettidigt indkaldt. Der er 18 deltagere på generalforsamlingen. Beretning om Foreningens virksomhed Formand Vibeke Faurholt beretter: Bestyrelsen har afholdt fem bestyrelsesmøder, hvoraf de fire var på skype, og eet fysisk møde, der blev afholdt i Laurbjerg. Det er

Læs mere

Indbydelse Generalforsamling 2018

Den 17. marts 2018 kl. 16.30-17.30 Sted: Aktivitetscentret, Danalien 6, Aalborg Dagsorden: Valg af dirigent  Beretning om Foreningens virksomhed Aflæggelse af årsregnskab. Regnskabet vil kunne ses på hjemmesiden umiddelbart før generalforsamlingen, eller kan rekvireres ved formanden Årsrapport2017. Forelæggelse af budget og aktivitetsplan for 2018. Fastlæggelse af kontingent Behandling af indkomne forslag Valg af 3 medlemmer

Læs mere

Referat DDBF Generalforsamling 2017

Formand Vibeke Faurholt bød velkommen. Valg af dirigent Bill Skov valgt enstemmigt. Dirigenten konstaterede at mødet er rettidigt indkaldt. Der er 19 deltagere på generalforsamlingen. Beretning om Foreningens virksomhed Formand Vibeke Faurholt beretter: Foreningen har faktisk lige haft 35 års jubilæum den 1. oktober 2016. Dette blev dog forbigået i stilhed. I årets løb har

Læs mere

Indbydelse Generalforsamling 2017

Den 4. marts 2017 kl 16.30-17.30 Sted: Kryb i ly kro v/Fredericia Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Foreningens virksomhed 3. Aflæggelse af årsregnskab. Regnskabet vil kunne ses på hjemmesiden (www.ddbf.info) umiddelbart før generalforsamlingen, eller kan rekvireres ved formanden. Årsrapport2016 4. Forelæggelse af budget og aktivitetsplan for 2017. 5. Fastlæggelse af kontingent 6.

Læs mere

Forældrekursus 2017

4. – 5. marts 2017 Program Lørdag 12.00-13.00 Frokost 13.00-15.00 Oplæg fra CDH om døvblindhed 15.00-15.30 Kaffepause 15.30-16.30 Personlig værgemål – hvilke rettigheder og pligter har en personlig værge. 16.30-17.30 Generalforsamling 18.00 Middag og samvær. Søndag 9.00-12.00 Birgitte Nygaard – Den specielle familie – hvordan får man et godt liv? 12.00 Frokost Kryb i Ly Kro

Læs mere

Referat DDBF Generalforsamling 2016

DDBF Generalforsamling den 12. marts 2016 Formand Vibeke Faurholt bød velkommen. Valg af dirigent Bill Skov valgt enstemmigt. Dirigenten konstaterede at mødet er rettidigt indkaldt. Ligeledes blev det konstateret, at der ingen indkomne forslag er modtaget udover bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Der er 26 deltagere på generalforsamlingen. Beretning om Foreningens virksomhed Formand Vibeke Faurholt beretter:

Læs mere