Emne: Ikke kategoriseret

Referat DDBF Generalforsamling 2016

DDBF Generalforsamling den 12. marts 2016 Formand Vibeke Faurholt bød velkommen. Valg af dirigent Bill Skov valgt enstemmigt. Dirigenten konstaterede at mødet er rettidigt indkaldt. Ligeledes blev det konstateret, at der ingen indkomne forslag er modtaget udover bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Der er 26 deltagere på generalforsamlingen. Beretning om Foreningens virksomhed Formand Vibeke Faurholt beretter:

Læs mere