Blog

Forældrekursus 2017

4. – 5. marts 2017 Program Lørdag 12.00-13.00 Frokost 13.00-15.00 Oplæg fra CDH om døvblindhed 15.00-15.30 Kaffepause 15.30-16.30 Personlig værgemål – hvilke rettigheder og pligter har en personlig værge. 16.30-17.30 Generalforsamling 18.00 Middag og samvær. Søndag 9.00-12.00 Birgitte Nygaard – Den specielle familie – hvordan får man et godt liv? 12.00 Frokost Kryb i Ly Kro

Læs mere

Familiekursus Slettestrand 2017

Kære Familier med Døvblindfødte! Danske Døvblindfødtes Forening her hermed glæden at kunne invitere til et familiekursus den 16. – 18. juni 2017. Vi starter med aftensmad fredag, og slutter søndag efter frokost. Kurset er målrettet familier med børn og unge under 25 år, da det delvis er finansieret af midler fra socialministeriets handicappulje. Vi refunderer også

Læs mere

Referat DDBF Bestyrelse 15. september 2016

Torsdag den 15. september 2016, kl. 20.00 på Skype 1         Velkomst Vibeke bød velkommen. Til stede: Vibeke Faurholt, Flemming Abildgaard, Bettina Nielsen, Nanna Olesen, Søren Korsholm, Henrik Munk Ebbesen. Afbud fra: Susanne Haugaard. 2         Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Vibeke valgt til mødeleder. Dagsorden godkendt. 3         Nyt fra Formanden Pårørenderåd på CDH Gårsdagens møde blev

Læs mere

Referat DDBF Bestyrelse 4. april 2016

Mandag den 4. april 2016 kl. 20.00 Skype 1. Velkomst Vibeke bød velkommen. Til stede: Vibeke Faurholt, Bettina Nielsen, Flemming Abildgaard, Nanna Olesen, Søren Korsholm, Henrik Munk Ebbesen. Afbud fra: Susanne Haugaard 2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Vibeke valgt til mødeleder. Dagsorden godkendt. 3. Konstituering Næstformand: Bettina Nielsen. Kasserer: Flemming Abildgaard. Sekretær: Henrik

Læs mere

Referat DDBF Generalforsamling 2016

DDBF Generalforsamling den 12. marts 2016 Formand Vibeke Faurholt bød velkommen. Valg af dirigent Bill Skov valgt enstemmigt. Dirigenten konstaterede at mødet er rettidigt indkaldt. Ligeledes blev det konstateret, at der ingen indkomne forslag er modtaget udover bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Der er 26 deltagere på generalforsamlingen. Beretning om Foreningens virksomhed Formand Vibeke Faurholt beretter:

Læs mere

Referat DDBF Bestyrelse 13. jan. 2016

 Onsdag den 13. januar 2016 kl. 20.00 Skype 1. Velkomst Vibeke bød velkommen. Til stede: Vibeke Faurholt, Bettina Nielsen, Flemming Abildgaard, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen. Afbud fra: Susanne Haugaard, Malene Smed Lyng 2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Vibeke valgt til mødeleder. Dagsorden godkendt. 3. Nyt fra formanden Pårørenderådsmøde CDH Et enkelt møde

Læs mere