Blog

Bestyrelsesmøde 20140616

DDBF Bestyrelsesmøde 16. juni 2014 via Skype 1. Velkomst Deltagere: Vibeke Faurholt, Bettina Nielsen, Henrik Munk Ebbesen, Malene Smed Lyng, Trina Sommer Afbud fra: Susanne Haugaard, Flemming Abildgaard 2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Vibeke valgt til mødeleder. Dagsorden godkendt 3. Nyt fra Formanden Vibeke har været til pårørenderådsmøde, hvor der bla. blev diskuteret dilemmaer,

Læs mere

Nordisk Højskole 2014

Nordisk Kulturforbund for personer med medfødt Døvblindhed Dato: 20. oktober til 24. oktober 2014 Nordisk Kulturforbund, for personer med medfødt,tidigt indtræden af døvblindhed, dannet formelt i 1998 af forældreforeningerne for døvblinde i Danmark, Norge og Sverige sammen med aktive kunstner og døvblindepersonale. Forbundets mål er at skabe forudsætninger for og indbyde voksne personer som er

Læs mere

Bestyrelsesmøde 20140422

DDBF Bestyrelsesmøde 22. april 2014 via Skype 1. Velkomst Deltagere: Vibeke Faurholt, Bettina Nielsen, Flemming Abildgaard, Susanne Haugaard, Henrik Munk Ebbesen Afbud fra: Malene Smed Lyng, Trina Sommer 2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Vibeke valgt til mødeleder. Dagsorden godkendt 3. Konstituering Formand: Vibeke Faurholt Næstformand: Bettina Nielsen Kasserer: Flemming Abildgaard Sekretær: Henrik Munk

Læs mere

Bestyrelsesmøde 20140308

DDBF Bestyrelsesmøde 8.-9. marts 2014 på Sophiendahl Gods. 1. Velkomst. Vibeke bød velkommen. Det er dejligt, at det er lykkedes bestyrelsen endeligt at mødes fysisk, så vi forhåbentligt kan få nogle gode diskussioner i løbet af weekenden. 2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden. Niels valgt til mødeleder. 3. Nyt fra Formanden Vibeke har

Læs mere

Bestyrelsesmøde 20140115

DDBF Bestyrelsesmøde 15. januar 2014 via Skype 1. Velkomst. Vibeke bød velkommen. 2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden. afds das fasdf Vibeke valgt til mødeleder. 3. Nyt fra Formanden Vibeke har modtaget en del julekort. Vibeke har aftalt et møde den 7. marts med Randi Lütkow, Chef for vores undergruppe i ViHS. 4.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 20130821

DDBF Bestyrelsesmøde 21. august 2013 1. Velkomst. Vibeke bød velkommen Tilstede: Vibeke, Trina, Anders Kristian, Flemming, Susanne, Henrik Afbud: Niels 2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden. Vibeke valgt til mødeleder, dagsorden godkendt. 3. Nyt fra Formanden Vibeke har foreningstelefonen, og får mange tilbud, også til privat, utroligt hvilke tilbud telefonsælgerne prøver med. 4.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 20100427

DDBF Referat bestyrelsesmøde 27. april 2010 via skype. 1  Velkomst Deltagere: Vibeke Faurholt, Anders Kristian Lyng, Bente Tranum Christensen, Lotte Skov, Niels Krarup-Hansen, Henrik Munk Ebbesen. Afbud fra: Freja Grandjean. 2  Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Mødeleder: Vibeke. Dagsorden: godkendt. 3  Konstituering Formand: Vibeke Faurholt, Næstformand: Niels Krarup-Hansen, Kasserer: Lotte Skov, Sekretær: Henrik Munk Ebbesen.

Læs mere