Mærket: 2010

Bestyrelsesmøde 20100427

DDBF Referat bestyrelsesmøde 27. april 2010 via skype. 1  Velkomst Deltagere: Vibeke Faurholt, Anders Kristian Lyng, Bente Tranum Christensen, Lotte Skov, Niels Krarup-Hansen, Henrik Munk Ebbesen. Afbud fra: Freja Grandjean. 2  Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Mødeleder: Vibeke. Dagsorden: godkendt. 3  Konstituering Formand: Vibeke Faurholt, Næstformand: Niels Krarup-Hansen, Kasserer: Lotte Skov, Sekretær: Henrik Munk Ebbesen.

Læs mere