Mærket: 2016

REFERAT DDBF BESTYRELSE 3. november 2016

1         Velkomst Vibeke bød velkommen. Til stede: Vibeke Faurholt, Flemming Abildgaard, Bettina Nielsen, Nanna Olesen, Søren Korsholm, Henrik Munk Ebbesen. Afbud fra: Susanne Haugaard. 2         Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Bettina valgt til mødeleder. Dagsorden godkendt. 3         Nyt fra Formanden Skolebestyrelsesmøde CDH Forslag om at nedskære antallet af møder. Dette gøres ved at afholde

Læs mere

Referat DDBF Bestyrelse 15. september 2016

Torsdag den 15. september 2016, kl. 20.00 på Skype 1         Velkomst Vibeke bød velkommen. Til stede: Vibeke Faurholt, Flemming Abildgaard, Bettina Nielsen, Nanna Olesen, Søren Korsholm, Henrik Munk Ebbesen. Afbud fra: Susanne Haugaard. 2         Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Vibeke valgt til mødeleder. Dagsorden godkendt. 3         Nyt fra Formanden Pårørenderåd på CDH Gårsdagens møde blev

Læs mere

Referat DDBF Bestyrelse 4. april 2016

Mandag den 4. april 2016 kl. 20.00 Skype 1. Velkomst Vibeke bød velkommen. Til stede: Vibeke Faurholt, Bettina Nielsen, Flemming Abildgaard, Nanna Olesen, Søren Korsholm, Henrik Munk Ebbesen. Afbud fra: Susanne Haugaard 2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Vibeke valgt til mødeleder. Dagsorden godkendt. 3. Konstituering Næstformand: Bettina Nielsen. Kasserer: Flemming Abildgaard. Sekretær: Henrik

Læs mere

Referat DDBF Generalforsamling 2016

DDBF Generalforsamling den 12. marts 2016 Formand Vibeke Faurholt bød velkommen. Valg af dirigent Bill Skov valgt enstemmigt. Dirigenten konstaterede at mødet er rettidigt indkaldt. Ligeledes blev det konstateret, at der ingen indkomne forslag er modtaget udover bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Der er 26 deltagere på generalforsamlingen. Beretning om Foreningens virksomhed Formand Vibeke Faurholt beretter:

Læs mere

Referat DDBF Bestyrelse 13. jan. 2016

 Onsdag den 13. januar 2016 kl. 20.00 Skype 1. Velkomst Vibeke bød velkommen. Til stede: Vibeke Faurholt, Bettina Nielsen, Flemming Abildgaard, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen. Afbud fra: Susanne Haugaard, Malene Smed Lyng 2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Vibeke valgt til mødeleder. Dagsorden godkendt. 3. Nyt fra formanden Pårørenderådsmøde CDH Et enkelt møde

Læs mere

Tolkeprojekt for Døvblindfødte

“Mennesker med medfødt døvblindhed kan profitere af at samarbejde med professionelle tolke.” Det er konklusionen fra et pilotprojektet om brug af professionelle tolke i arbejdet med mennesker med medfødt døvblindhed. Artiklen er nu publiceret, og du finder den her: http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/kan-mennesker-med-medfodt-dovblindhed-bruge-professionelle-tegnsprogstolke Mange mennesker har været involveret både i pilotprojektet og i skriveprocessen. Det har været en lang og lærerig

Læs mere